81 584 71 26 - Lublin, biuro@bnkwadrat.pl język polskijęzyk angielski facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofertoferty nieruchomości

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Abramowice Prywatne,

360 000 | 1200 m2
nr oferty: 1900/BNK/OGS

Do sprzedania teren budowlany z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno-usługową MN/U o powierzchni 1200 m2 położony w Abramowicach Prywatnych. Informacje ogólne: powierzchnia 1200 m2, szerokość 30,7 m długość 39.3 m, kształt prostokąt, trzecia linia zabudowy od drogi gminnej. Dostępne sieci: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna. Dostęp do drogi publicznej: udział w drodze wewnętrznej szer. 7,9 m. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej MN/u Ustalenie MN/U oznacza jako wiodącą funkcję mieszkaniową (program mieszkaniowy musi być zrealizowany obowiązkowo w ilości min. 70% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów). Funkcja usługowa stanowić może do 30% programu zagospodarowania i może być realizowana w jednym wspólnym obiekcie lub w oddzielnych budynkach - przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązują następujące zasady: a) pokrycie dachem spadzistym o symetrycznym nachyleniu połaci, o spadku powyżej 30 stopni , b) zakaz łączenia budynków mieszkalnych bliźniaczych i wolnostojących w formę zabudowy łańcuchowej bądź szeregowej, c) wysokość całkowita budynków nie może przekraczać III kondygnacji mieszkalnych, z których III może być realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe w stromym dachu, d) dla określenia maksymalnego pionowego wymiaru budynku liczonego od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku - ustala się: - dla budynków z wysokim dachem (o spadku powyżej 30 stopni ) wysokość mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie może przekraczać 12,00 m; - dla budynków pozostałych wysokość mierzona od poziomu terenu do gzymsu nie może przekraczać 8,00 m. e) wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenie - poziom podłogi parteru max. 1 m od poziomu terenu; dla zabudowy położonej na skarpach powyższy max. poziom należy wyznaczać od wyższej rzędnej terenu. Możliwość zakupu dwóch działek o powierzchni 1100 m2 i 1200 m2 przylegających do powyższej działki. Zapraszam na prezentację w celu zapoznania się z tą wyjątkową ofertą. Tomasz Danielewicz 789 242 768

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Abramowice Prywatne,

330 000 | 1100 m2
nr oferty: 1898/BNK/OGS

Do sprzedania teren budowlany z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno-usługową MN/U o powierzchni 1100 m2 położony w Abramowicach Prywatnych. Informacje ogólne: powierzchnia 1100 m2, szerokość 28,3 m długość 38,8 m, kształt prostokąt, druga linia zabudowy od drogi gminnej. Dostępne sieci: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna. Dostęp do drogi publicznej: udział w drodze wewnętrznej szer. 7,9 m. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej MN/u Ustalenie MN/U oznacza jako wiodącą funkcję mieszkaniową (program mieszkaniowy musi być zrealizowany obowiązkowo w ilości min. 70% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów). Funkcja usługowa stanowić może do 30% programu zagospodarowania i może być realizowana w jednym wspólnym obiekcie lub w oddzielnych budynkach - przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązują następujące zasady: a) pokrycie dachem spadzistym o symetrycznym nachyleniu połaci, o spadku powyżej 30 stopni , b) zakaz łączenia budynków mieszkalnych bliźniaczych i wolnostojących w formę zabudowy łańcuchowej bądź szeregowej, c) wysokość całkowita budynków nie może przekraczać III kondygnacji mieszkalnych, z których III może być realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe w stromym dachu, d) dla określenia maksymalnego pionowego wymiaru budynku liczonego od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku - ustala się: - dla budynków z wysokim dachem (o spadku powyżej 30 stopni ) wysokość mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie może przekraczać 12,00 m; - dla budynków pozostałych wysokość mierzona od poziomu terenu do gzymsu nie może przekraczać 8,00 m. e) wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenie - poziom podłogi parteru max. 1 m od poziomu terenu; dla zabudowy położonej na skarpach powyższy max. poziom należy wyznaczać od wyższej rzędnej terenu. Możliwość zakupu dwóch działek o powierzchni 1200 m2 przylegających do powyższej działki. Zapraszam na prezentację w celu zapoznania się z tą wyjątkową ofertą. Tomasz Danielewicz 789 242 768