81 584 71 26, 730 836 473, biuro@bnkwadrat.pl język polskijęzyk angielski facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
Przykładowy projekt domu
Wygląd działki od drogi gminnej

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Palikije Pierwsze,

135 000 | 2700 m2
nr oferty: 1100/BNK/OGS

Do sprzedania działka o powierzchni 2700 m2 położona na terenie Gminy Wojciechów, w miejscowości Palikije Pierwsze. Wymiary działki w przybliżeniu: 23 m (szerokość) x 117 m (długość). Możliwy wjazd na działkę z dwóch stron - bezpośrednio z drogi powiatowej (asfaltowej) oraz z drogi gminnej (utwardzonej, szutrowej). Na terenie Gminy Wojciechów brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dla tej nieruchomości gruntowej zostały wydane następujące warunki zabudowy: I. Rodzaj inwestycji. Inwestycja obejmuje realizację budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. II. Warunki wynikające z przepisów szczególnych. 1. Ustala się: Rodzaj zabudowy - zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu - docelowo realizacja zabudowy zagrodowej w pełnym programie budynków gospodarczych. Nieprzekraczalne linie zabudowy obiektami kubaturowymi: - od strony drogi powiatowej - 25 m od osi jezdni - od strony drogi gminnej (wewnętrznej) - 20 m od osi drogi. Szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego - do 14 m. Wysokość kalenicy - do 9 m nad terenem. Ilość kondygnacji - do dwóch kondygnacji naziemnych, w tym druga w poddaszu. Realizacja poddasza użytkowego - dach o spadkach głównych połaci 20-45 stopni (z elementami lukarn, facjat). Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 1. Energia elektryczna dostarczana zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez właściwy Rejon Energetyczny. 2. Zaopatrzenie w wodę z sieci w uzgodnieniu z zarządcą. 3. Zaopatrzenie w gaz na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci. 4.Przyłącze telefoniczne na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci. 5. Wywóz nieczystości stałych na wysypisko. 6. Odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego okresowo wybieralnego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. 7. Odprowadzenie wód opadowych na własny teren lub poprzez studzienki chłonne. Około 100 m do szkoły podstawowej! W odległości około 4300 m/ 4500 m (w Wojciechowie) market, 2 myjnie samochodowe, warsztat, bank, poczta, kościół (kościół również w Palikijach w odległości 200 m), punkty usługowe, przychodnia, przychodnia weterynaryjna, straż pożarna, a także las, staw, liczne ścieżki rowerowe jak również Zoo, zabytkowa Wieża ariańska, a w niej Muzeum Kowalstwa oraz Biblioteka. Do granicy zarówno Lublina jak i Nałęczowa tylko 12 km! Przez Palikije Pierwsze płynie rzeka Bystra, są stawy oraz zabytkowy dworek z 1682 roku (obecnie w rękach prywatnych). Zapraszam na prezentację Agnieszka Szewczyk BN Kwadrat 576-001-519

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Konopnica,

315 000 | 3300 m2
nr oferty: 1097/BNK/OGS

Przedstawiam działkę na sprzedaż z wydanymi warunkami zabudowy w miejscowości Konopnica. Działka o areale 3300m2, o nieregularnym kształcie, w cichej i spokojnej okolicy, wraz z drogą dojazdową do samej działki. Sposób zagospodarowania terenu - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku, zjazd, dojazdy, dojścia, bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, studnia, instalacja zbiornikowa na gaz, wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej, porządkowanie terenu, miejsce gromadzenia odpadów. Ustalenia - warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych : a) ustala się nieprzekraczaną linie zabudowy ( należy przez to rozumieć linie oznaczoną na załączniku graficznym, wyznaczającą minimalną odległość od granicy działki objętej decyzją z działką drogi, w której może być umieszczona ściana frontowa projektowana budynku, za wyjątkiem części podziemnym budynków oraz elementów architektonicznych, jak schody zewnętrzne, balkony, oraz inne detale wystroju architektonicznego w odległości 4m od granicy działki drogi wewnętrznej. b) wskaźnik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni objętej decyzją do 0.15 c) udział powierzchni biologicznej czynnej minimum 50% d) szerokość elewacji frontowej od 10m do 16m e) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (mierzonej od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku ) - jej gzymsu, okapu dachu wyznacza się na wysokości 2.5m do 6m ( wysokość elewacji nie dotyczy ścian szczytowych których wysokość jest równa wysokości budynku w kalenicy, z wyłączeniem kominów. f) wysokość kalenicy - od 6m do 9m2 g) ilość kondygnacji naziemnym - max do 2 kondygnacji h) geometria dachu - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych nie mniejszym niż 25 stopni i nie większym niż 45 stopni. i) dopuszczanie się garażu w bryle budynku Możliwość zakupu 2 działki sąsiadującej z powyższą działką o takiej samej powierzchni tj. 3300m2. Zapraszam po więcej szczegółów ! 536545020 Marcin Dylewski

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Świdnik, Świdnik

766 800 | 4260 m2
nr oferty: 1090/BNK/OGS

Do sprzedania teren pod zabudowę usługową o powierzchni 4280 m2 położony w Świdniku w pierwszej linii zabudowy. Tereny zabudowy usługowej - U o wymiarach. 27 m x 162 m. Dopuszcza się lokalizację usług biurowo administracyjnych, oświatowych, opieki społecznej, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, sportu i rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej, gastronomiczne, weterynaryjne, turystyczne z zakresu działalności hotelarskiej i pensjonatowej oraz usług ogólnobytowych. Można wydzielić nowe działki nie mniejsze niż 1000 m2 Dojazd do działki zapewniony przez działkę o szerokości 5m. Dostępne media przy działce: woda, kanalizacja, gaz, prąd Na terenach zabudowy usługowej obowiązują następujące zasady: - maksymalna wysokość zabudowy 12m, - forma dachów-dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30-40 stopni lub połaci 12-30stopni i płaskie o nachyleniu połaci 0-12 stopni, - maksymalna intensywność zabudowy 1,5, - minimalna intensywność zabudowy-0,01, - maksymalna powierzchnia zabudowy-60% powierzchni działki budowlanej, - minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej 20% powierzchni budowlanej działki, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku usługowego 30m, - maksymalna powierzchnia obiektów handlowych 1000m2. Zapraszam na prezentację w celu zapoznania się z tą wyjątkową ofertą. Piotr 531 949 240.