81 584 71 26 - Lublin, biuro@bnkwadrat.pl język polskijęzyk angielski facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert hale i magazyny na sprzedaż

sortuj
HALA-MAGAZYN na SPRZEDAŻ
HALA-MAGAZYN na SPRZEDAŻ

HALA-MAGAZYN na SPRZEDAŻ

Ługów,

1 299 000 | 500 m2
nr oferty: 14/BNK/OHS

Do sprzedania budynek magazynowo - biurowy o powierzchni około 500 m2, posadowiony na płaskiej działce 5800 m2 (wymiary działki w przybliżeniu: 46,00 m x 126,00 m) w miejscowości Ługów na terenie gminy Jastków. Media: woda, prąd, kanalizacja - szambo, linia telefoniczna oraz instalacja alarmowa. Przed budynkiem utwardzony parking płytami ażurowymi. Na działce znajdują się piękne, stare drzewa. Wjazd na działkę z drogi asfaltowej od strony PN-WSCH. Dach pokryty blachą. Budynek wykonany z białej cegły, a nadbudowa z suporeksu. Solidna konstrukcja wzmocniona stalowymi belkami. Okna PCV i drewniane. W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem P. 3.1. P - przemysł, składy, bazy - z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod: a) zakłady przemysłowe (w tym energetyczne), b) bazy i zaplecza techniczne oraz składy, magazyny i hurtownie dla obsługi jednostek produkcyjnych i handlowych, c) urządzenia produkcji rolnej i hodowlanej, w tym urządzenia obsługi rolnictwa, d) inne bazy i zaplecza, obiekty rzemiosła produkcyjnego i usług technicznych, o ustaleniach: 1) zakazuje się lokalizacji obiektów szczególnie uciążliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, 2) dopuszcza się obiekty mogące pogorszyć stan środowiska, pod warunkiem jednoczesnego nasadzenia zieleni wysokiej i średniej o charakterze izolacyjnym na terenach P lub na sąsiadujących terenach ZI, 3) zakazuje się lokalizowania obiektów mieszczących w sobie funkcje mieszkaniową, 4) zakazuje się lokalizowania nowowznoszonych obiektów przemysłowych w odległości bliższej niż 100 metrów od zabudowy mieszkaniowej, 5) nakazuje się uwzględnienie w zagospodarowaniu miejsc parkingowych w ilości w pełni zaspokajającej potrzeby funkcji przemysłowej, 6) dopuszcza się nadto: a) lokalizację urządzeń komunikacji i urządzeń infrastruktury technicznej, b) lokalizację urządzeń ochrony środowiska ograniczających skażenie środowiska, c) lokalizację zapleczy administracyjno-technicznych lub socjalnych dla przedsiębiorstw, usług komercyjnych, szkół przyzakładowych i ośrodków doskonalenia zawodowego, d) tereny zieleni izolacyjnej i krajobrazowej, e) przebudowę istniejących budynków mieszkalnych ze zmianą ich funkcji użytkowej zgodną z podstawowym przeznaczeniem terenu, 7) obiekty lub urządzenia, o których mowa w pkt. 6 można lokalizować pod warunkiem, że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego; Zaledwie 9 minut samochodem do drogi S17! Istnieje również możliwość wynajęcia całego lub części tego obiektu za 7000,00 zł /miesiąc. Zapraszam na prezentację Agnieszka Szewczyk BN Kwadrat 576-001-519