81 584 71 26, biuro@bnkwadrat.pl język polskijęzyk angielski facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dominów,

148 000 | 1280 m2
nr oferty: 323/BNK/OGS

Oferujemy Państwu działkę budowlaną w miejscowości Dominów o powierzchni 1280 mkw. Nieruchomość położona jest przy granicy miasta. Dogodny dojazd do centrum komunikacja miejską, w bliskiej odległości siedziba gminy Głusk. Okolica domów jednorodzinnych oraz działek niezabudowanych. Działka usytuowana na terenie płaskim, o wymiarach : 37 m (długość) x 35 m (szerokość) Kształt działki- nieregularny, zbliżony do prostokąta Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyznaczył obszar działki pod zabudowę zagrodową o symbolu RM Podstawowe przeznaczenie terenu - zabudowa zagrodowa z dopuszczeniem realizacji dodatkowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych (bez gwarancji planistycznej standardu właściwego dla terenów zabudowy mieszkaniowej). Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: forma zabudowy wolnostojąca o wysokości do III kondygnacji, przy czym III kondygnacja może być realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe w stromym dachu, pokrycie obiektów budowlanych dachami o symetrycznym nachyleniu połaci na `koprusie` głównym obiektów (nie dotyczy to tymczasowych obiektów budowlanych); poziom podłogi parteru nie może być posadowiony wyżej niż 1,0 m od poziomu terenu przy wejściu; wielkość powierzchni zabudowy do 40% powierzchni działki; minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej na działce 30%; powyższe zasady powinny być również stosowane przy adaptacji, modernizacji i przebudowie istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych, a także przy projektowaniu obiektów usługowych. Media: brak Działka z własną drogą dojazdową i dostępem do asfaltowej drogi gminnej. Idealne miejsce pod budowę domu dla rodziny lub jako inwestycja kapitału. Okolica ciągle się rozwija i wokół pojawiają się nowe domy jednorodzinne. W przyszłości gmina planuje budowę kanalizacji. W pobliżu niezbędna do życia infrastruktura: szkoły, przedszkole, kościół, sklepy, przystanek mpk. Zapraszam na prezentację - Katarzyna 576 303 171

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Abramowice Prywatne,

222 680 | 1172 m2
nr oferty: 321/BNK/OGS

Do sprzedania teren budowlany z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno-usługową MN/U o powierzchni 1100 m2 położony w Abramowicach Prywatnych. Działka położona w drugiej linii zabudowy. Ustalenie MN/U oznacza jako wiodącą funkcję mieszkaniową (program mieszkaniowy musi być zrealizowany obowiązkowo w ilości min. 70% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów). Funkcja usługowa stanowić może do 30% programu zagospodarowania i może być realizowana w jednym wspólnym obiekcie lub w oddzielnych budynkach - przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego. Dojazd do działki zapewniony przez działkę o szerokości 5m. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązują następujące zasady: a) pokrycie dachem spadzistym o symetrycznym nachyleniu połaci, o spadku powyżej 30 stopni , b) zakaz łączenia budynków mieszkalnych bliźniaczych i wolnostojących w formę zabudowy łańcuchowej bądź szeregowej, c) wysokość całkowita budynków nie może przekraczać III kondygnacji mieszkalnych, z których III może być realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe w stromym dachu, d) dla określenia maksymalnego pionowego wymiaru budynku liczonego od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku - ustala się: - dla budynków z wysokim dachem (o spadku powyżej 30 stopni ) wysokość mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie może przekraczać 12,00 m; - dla budynków pozostałych wysokość mierzona od poziomu terenu do gzymsu nie może przekraczać 8,00 m. e) wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenie - poziom podłogi parteru max. 1 m od poziomu terenu; dla zabudowy położonej na skarpach powyższy max. poziom należy wyznaczać od wyższej rzędnej terenu, Zapraszam na prezentację w celu zapoznania się z tą wyjątkową ofertą. Tomasz Danielewicz 789 242 768