81 584 71 26 - Lublin , 730 836 473 - Zamość, biuro@bnkwadrat.pl język polskijęzyk angielski facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Rudnik,

195 000 | 1100 m2
nr oferty: 1121/BNK/OGS

Do sprzedania działka budowlana MN z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej o powierzchni 1100 m2 położona w Rudniku. Nieruchomość usytuowana na terenie płaskim w drugiej linii zabudowy, o szerokości około 36 m i długości około 30,5 m o kształcie prostokątnym. Dojazd do działki drogą asfaltową oraz drogą nieutwardzoną o szerokości 5m. Teren oznaczony terenem MN 1.Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem zabudowy usługowej 2.Powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40% powierzchni terenu 3.Obowiązuje pozostawienie na działce nie mniej niż 30% powierzchni biologicznie czynnej 4.Wskaźnik intensywności zabudowy ustala się od 0,2 do 0,8 5.Lokalizowanie usług nieuciążliwych wbudowanych w bryły budynków mieszkalnych lub będą stanowiły parterową zabudowę towarzyszącą 6.Przy realizacji budynków mieszkalnych obowiązuje maksymalna wysokość budynków do dwóch kondygnacji naziemnych i nie więcej niż 10 m do kalenicy od poziomu terenu lub od najwyższego punktu dachu. 7.Posadowienie parteru do 1,0 m powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku 8.Dach o połaciach nachylonych pod kontem 45 stopni. 9.Przy realizacji budynków usługowych gospodarczych, garażowych lub gospodarczo- grażowych obowiązuje maksymalna wysokość budynku - 1 kondygnacja naziemna i nie więcej niż 7,0 m do kalenicy od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu 10.Możliwość podłączenia do sieci gazowej i elektrycznej. Dostępne media przy drodze: prąd, gaz, woda (wodociąg gminny) Zapraszam na prezentację w celu zapoznania się z tą wyjątkową ofertą. Tomasz Danielewicz 789 242 768

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Wilkołaz Dolny,

650 000 | 30000 m2
nr oferty: 1108/BNK/OGS

Działka przemysłowo produkcyjna (PP) z dodatkowym przeznaczeniem powierzchniowej eksploatacji surowców o powierzchni 30 000 m2 zlokalizowana w Wilkołazie w pierwszej linii zabudowy przy drodze asfaltowej. Działka oddalona około 27 km od centrum Lublina . Nieruchomość usytuowana na terenie zróżnicowanym, o szerokości około 100 m i długości około 290 m o kształcie nieregularnym. Na terenach działalności produkcyjnej obowiązuje: 1) Przeznaczenie podstawowe na lokalizację obiektów przemysłowych, rzemiosła produkcyjnego, przetwórstwa płodów rolnych, produkcji materiałów budowlanych, zakładów produkcyjno-naprawczych, drobnych zakładów wytwórczych, motoryzacji, i innych obiektów gospodarczych towarzyszących procesom produkcyjno-usługowym, 2) Zasada grupowania obiektów usługowo-produkcyjnych i strefowanie funkcjonalne, ograniczanie kolizyjności zagospodarowywania w granicach terenu, 3) Adaptacja istniejących obiektów produkcyjnych, restrukturyzacja terenów zdegradowanych w kierunku zmniejszenia uciążliwości funkcji terenu, a także ograniczenie kolizji funkcjonalnych w obrębie wydzielonych terenów, 4) Uwzględnienie w zagospodarowaniu warunków ochrony środowiska, szczególnie dotyczących ochrony wód i powietrza m.in. uszczelnienie podłoża, odwodnienie nawierzchni placów, itp. 5) Dopuszcza się funkcje uzupełniające podstawowe przeznaczenie terenu socjalno-administracyjne jako zaplecze działalności gospodarczej, 6) Urządzenie miejsc postojowych i parkingowych dla potrzeb użytkowników terenu, 7) W odniesieniu do obiektów nowoprojektowanych obowiązują następujące zasady: a. wysokość zabudowy - 7,5 m do zwieńczenia ścian lub określone indywidualnie w ustaleniach planu b. powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni wydzielonego terenu, c. realizacja zbiorczego systemu infrastruktury technicznej, d. pasy zieleni izolacyjnej o szerokości min. 5,0 m należy wprowadzić wzdłuż granic działek o różnych funkcjach oraz przyległych do dróg,. Dodatkowo teren przeznaczony pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych na warunkach wynikających z przepisów szczególnych, wykorzystanie miejscowych surowców nie może spowodować trwałej degradacji środowiska przyrodniczego, Obecnie na działce zlokalizowana jest cegielnia składająca się z 7 wiat otwartych o dachach 2 spadowych pokrytych papą, budynku biurowego i socjalnego oraz 3 garaży. Na działkach znajduje się również złoże gliny do wyrobu cegły klinkierowej. Dostępne media: prąd, gaz, średnie napięcie 160 kW, woda ze studni i wodociągu oraz szambo. Zapraszam do zapoznania się z tą wyjątkową ofertą. Tomasz Danielewicz 789 242 768