81 584 71 26, biuro@bnkwadrat.pl język polskijęzyk angielski facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Abramowice Prywatne,

198 000 | 1100 m2
nr oferty: 304/BNK/OGS

Do sprzedania teren budowlany z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno-usługową MN/U o powierzchni 1100 m2 położony w Abramowicach Prywatnych. Działka położona w drugiej linii zabudowy. Ustalenie MN/U oznacza jako wiodącą funkcję mieszkaniową (program mieszkaniowy musi być zrealizowany obowiązkowo w ilości min. 70% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów). Funkcja usługowa stanowić może do 30% programu zagospodarowania i może być realizowana w jednym wspólnym obiekcie lub w oddzielnych budynkach - przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego. Dojazd do działki zapewniony przez działkę o szerokości 5m. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązują następujące zasady: a) pokrycie dachem spadzistym o symetrycznym nachyleniu połaci, o spadku powyżej 30 stopni , b) zakaz łączenia budynków mieszkalnych bliźniaczych i wolnostojących w formę zabudowy łańcuchowej bądź szeregowej, c) wysokość całkowita budynków nie może przekraczać III kondygnacji mieszkalnych, z których III może być realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe w stromym dachu, d) dla określenia maksymalnego pionowego wymiaru budynku liczonego od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku - ustala się: - dla budynków z wysokim dachem (o spadku powyżej 30 stopni ) wysokość mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie może przekraczać 12,00 m; - dla budynków pozostałych wysokość mierzona od poziomu terenu do gzymsu nie może przekraczać 8,00 m. e) wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenie - poziom podłogi parteru max. 1 m od poziomu terenu; dla zabudowy położonej na skarpach powyższy max. poziom należy wyznaczać od wyższej rzędnej terenu, Zapraszam na prezentację w celu zapoznania się z tą wyjątkową ofertą. Tomasz Danielewicz 789 242 768

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Nałęczów,

390 000 | 1000 m2
nr oferty: 302/BNK/OGS

Do sprzedania działka w centrum Nałęczowa o powierzchni 1000 m2. Kształt nieregularny. Wymiary w przybliżeniu: 19 m - szerokość, 53 m - długość (dłuższy bok) Media: gaz i prąd w działce, kanalizacja po drugiej stronie ulicy i na sąsiedniej działce Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla tej działki ma oznaczenie MN/U-1 (przeznaczenie terenu-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe). Budynki mieszkalne jednorodzinne, usługowe, usługowo-mieszkalne w formie wolnostojącej. Dopuszcza się sytuowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej. Poziom parteru maksymalnie 0,5 m nad poziomem terenu przy głównym wejściu do budynku. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni działki budowlanej. Maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki budowlanej. Wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy - 0,1, zaś maksymalnej - 0,8. Maksymalna liczba kondygnacji budynku mieszkalnego, usługowego lub mieszkalno-usługowego - 3 kondygnacje nadziemne, zaś maksymalna wysokość budynku to 12 m od poziomu terenu od strony odstokowej. Maksymalna wysokość budynku garażowego, gospodarczego lub garażowo-gospodarczego - 12 m od poziomu terenu od strony odstokowej. Dachy: - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - płaskie, o kącie nachylenia połaci do 10 stopni lub dwuspadowe, lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 20 do 40 stopni. Pokrycie dachów: dachówka ceramiczna, blachodachówka lub dachówka cementowa, gont, blacha gontopodobna, blacha płaska, przy czym ustalenie nie dotyczy dachów płaskich. Kolorystyka dachów: w kolorze naturalnym dachówki ceramicznej, lub brązowym, lub grafitowym, lub szarym, lub czerwonym, lub czarnym, przy czym ustalenie nie dotyczy dachów płaskich. Dopuszcza się elewacje w całości lub części szklane. Elewacje/kolorystyka ścian: kolory o niskim nasyceniu barw. Nieprzekraczalna linia zabudowy - 14 m od drogi. Nałęczów, to miejscowość uzdrowiskowa (położona zaledwie 30 km od Lublina), gdzie przyjeżdżają kuracjusze na leczenie kardiologiczne. Jest atrakcyjnym miasteczkiem ze względu na swoje położenie (słynny trójkąt turystyczny Kazimierz - Puławy - Nałęczów); wąwozy, malownicze krajobrazy, przepiękny Park Zdrojowy ze stawem i z historyczną zabudową - Pałac Małachowskich, Sanatorium "Książę Józef", Stare Łazienki, zabytkowe wille. Nałęczów tętni życiem! Dziś, to również miejsce dla młodych osób! Miasteczko słynie z organizowania różnych imprez jak np. Zawody balonowe, liczne koncerty, warsztaty skrzypcowe. Znajdziesz tu miejsca, gdzie możesz spędzić czas ze swoimi przyjaciółmi grając w kręgle lub relaksując się w basenie. Miłośnicy jednośladów mają do wyboru liczne ścieżki rowerowe. W pobliżu niezbędna do życia infrastruktura jak szkoły: podstawowa i średnie, przedszkole, Klub Sportowy Cisy Nałęczów, boisko, Orlik, kościoły, liczne punkty gastronomiczne i usługowe, SPA, market, sklepy,bank, poczta no i oczywiście przepyszne lody! Wybuduj swój dom w Nałęczowie! Nieruchomość dostępna od zaraz! Zapraszam na prezentację Agnieszka Szewczyk BN Kwadrat 576-001-519

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Lublin, Bronowice

150 000 | 817 m2
nr oferty: 291/BNK/OGS

Do sprzedaży działka budowlana o powierzchni 817m2, zlokalizowana na dzielnicy Bronowice. W planie zagospodarowania działka oznaczona jako MNW. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej. Ustalenia dla MN: Ustala się przeznaczenie terenów -mieszkalnictwo jednorodzinne, w formie budynków wolnostojących, bliźniaczych i szeregowych jednolokalowych (jeden lokal mieszkalny w jednym budynku szeregowym); - Dopuszcza się nieuciążliwe usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane w budynki mieszkalne W zakresie wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: - minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej dla terenów: - dla zabudowy wolnostojącej -700 m2, - dla zabudowy bliźniaczej -450 m2 (na jeden budynek w zabudowie bliźniaczej), - dla zabudowy szeregowej -200 m2 (na jeden budynek w zabudowie szeregowej), - minimalny wskaźnik intensywności zabudowy -0,2, - maksymalny wskaźnik intensywności -1,0, - maksymalną wysokość zabudowy -12 m - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej-50% Ustalenia dla MW: - Ustala się przeznaczenie terenów -mieszkalnictwo wielorodzinne, w formie budynków punktowych (jednoklatkowych); - Dopuszcza się nieuciążliwe usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane w budynki mieszkalne; W zakresie wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: - minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej -900 m2, - minimalny wskaźnik intensywności zabudowy -0,4, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy -1,2, - maksymalną wysokość zabudowy -14 m - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej-30% Działka o wymiarach 43m x 18m w kształcie prostokąta. Media położone w działce. Po więcej informacji zapraszam do kontaktu! Marcin Dylewski 536545020