81 584 71 26, biuro@bnkwadrat.pl język polskijęzyk angielski facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Lublin, Wola Sławińska

6 040 970 | 19487 m2
nr oferty: 238/BNK/OGS

Do sprzedania teren budowlany składający się z dwóch działek przylegających do siebie z przeznaczeniem pod aktywności gospodarczej ze zmianą użytkowania gruntu pod zabudowę jedno i wielorodzinną mieszkaniową oraz usługi nieuciążliwe o powierzchni 19 487 m2 położona w Lublinie na Woli Sławińskiej. Nieruchomość usytuowana na terenie płaskim, o szerokości około 282 m i długości około 68 m o kształcie nieregularnym. Dojazd do działek dwoma drogami asfaltowymi. Na działce sieć wodna z sieci miejskiej i elektryczna. Możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej i gazowej- przyłącza w drodze publicznej. Przeznaczenie obecne terenu w planie zagospodarowania przestrzennego: teren aktywności gospodarczej. W nowym planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub wielorodzinną ( lecz nie więcej niż 6 lokali mieszkalnych w jednym budynku) lub/i usługową nieuciążliwą, handlową nieprzekraczającą 2000 m2- 1MN1/U. Typ zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza; Dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: nie więcej niż 30%. Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, liczonej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 40%, w przypadku realizacji dachu zielonego dopuszcza się objęcie powierzchni dachu zielonego jako powierzchni terenu biologicznie czynnego, zgodnie z przepisami odrębnymi. Maksymalna wysokość zabudowy: nie więcej niż 10,0 m i nie więcej niż III kondygnacje nadziemne. Dopuszcza się w bryle budynku pomieszczenia i urządzenia technologiczne, o indywidualnych wysokościach sięgających do 2,5 m ponad nieprzekraczalną wysokość budynku, z zastrzeżeniem, że ich rzut nie może przekroczyć 15% powierzchni zabudowy tego budynku. Intensywność zabudowy: nie więcej niż 2,5; Kształt dachu: nie ustala się. Kąt nachylenia połaci dachowych: nie więcej niż 45°. Rewelacyjna lokalizacja pozwala myśleć o budowie domu wielorodzinnego. Zapraszam na prezentację w celu zapoznania się z tą wyjątkową ofertą. Tomasz Danielewicz 789 242 768

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Boduszyn,

| 1650 m2
nr oferty: 231/BNK/OGS

Na sprzedaż działka w III lini zabudowy o powierzchni 1650m2 w gminie Niemce w miejscowości Boduszyn. Działka numer 62/9 leży w terenie zabudowy zagrodowej MR z dopuszczeniem do zabudowy jednorodzinnej MN, od strony wschodniej graniczy z drogą wewnętrzną KDL i w tej części jest przeznaczona na jej poszerzenie. Ustalenia warunków : 1. Dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 25% powierzchni działki 2. Niezbędne jest zapewnienie zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca o parkowania na każdej działce. 3. Ustala się następujące wymogi wobec zabudowy MR : - wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe; - posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku; - wysokość kalenicy do 9 metrów - dach o połaciach symetrycznych nachylonych pod kątem 30-45`, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp. z wyłączeniem obiektów gospodarczych dla których dopuszcza się połacie jednospadowe - dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń kąta nachylenia połaci - pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest - dopuszcza się lokalizowanie parterowych obiektów usługowych, a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych. Wyklucza się lokalizowanie przedwsięzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz realizacji obiektów i urządzeń o uciążliwości przekraczającej granice działki dysponenta obiektu. Działka o wymiarach 40m x 42m, z dojazdem drogą gruntową. Na działce aktualnie brak mediów, natomiast wszystkie(Woda, Prąd) występują na działce sąsiedniej. W sąsiedniej zabudowie domy jednorodzinne, oraz działki bez zabudowań. Działka oddalona od drogi głównej 400m. Dojazd do Lublina zajmuję do 10 minut - 9km. Możliwość zakupu większej działki o powierzchni 2000m2. Zapraszam do kontaktu! Marcin Dylewski 536545020

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Boduszyn,

205 000 | 2000 m2
nr oferty: 230/BNK/OGS

Na sprzedaż działka w III lini zabudowy o powierzchni 2000m2 w gminie Niemce w miejscowości Boduszyn. Działka numer 62/1 leży w terenie zabudowy zagrodowej MR z dopuszczeniem do zabudowy jednorodzinnej MN, od strony wschodniej graniczy z drogą wewnętrzną KDL i w tej części jest przeznaczona na jej poszerzenie. Ustalenia warunków : 1. Dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 25% powierzchni działki 2. Niezbędne jest zapewnienie zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca o parkowania na każdej działce. 3. Ustala się następujące wymogi wobec zabudowy MR : - wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe; - posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku; - wysokość kalenicy do 9 metrów - dach o połaciach symetrycznych nachylonych pod kątem 30-45`, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp. z wyłączeniem obiektów gospodarczych dla których dopuszcza się połacie jednospadowe - dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń kąta nachylenia połaci - pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest - dopuszcza się lokalizowanie parterowych obiektów usługowych, a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych. Wyklucza się lokalizowanie przedwsięzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz realizacji obiektów i urządzeń o uciążliwości przekraczającej granice działki dysponenta obiektu. Działka o wymiarach 42m x 47m, z dojazdem drogą gruntową. Na działce aktualnie brak mediów, natomiast wszystkie(Woda, Prąd) występują na działce sąsiedniej. W sąsiedniej zabudowie domy jednorodzinne, oraz działki bez zabudowań. Działka oddalona od drogi głównej 400m. Dojazd do Lublina zajmuję do 10 minut - 9km. *Możliwość zakupu działki o powierzchni 1600m2, oraz taką samą o powierzchni 2000m2. Zapraszam do kontaktu! Marcin Dylewski 536545020