81 584 71 26 - Lublin, biuro@bnkwadrat.pl język polskijęzyk angielski facebook
(Symbol 1832/BNK/OGS) DZIAŁKA na SPRZEDAŻJawidz, Cena: 130 000zł
Działka Budowlana 4377 m2 Spiczyn - Jawidz
Do sprzedania działka położona w miejscowości Jawidz na terenie gminy Spiczyn, o powierzchni 4377 m2.

Wymiary działki w przybliżeniu: 23,00 m x156,00 m x 23,00 m x 156,00 m.

Wjazd na działkę z drogi gminnej asfaltowej od strony PN.

Media: woda w odległości - 26 m , prąd i telekomunikacja przy działce,
1. Teren oznaczony symbolem 17RM (załącznik nr 10), położony w miejscowości Jawidz przeznacza się
pod tereny zabudowy zagrodowej na następujących warunkach:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa zagrodowa;
2) zasady realizacji zabudowy zgodnie z § 14 ust. 2;
3) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do działań w kierunku adaptacji, modernizacji i
rozbudowy oraz uzupełnienie zainwestowania terenu;
4) modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku przeznaczonego na stały pobyt ludzi, częściowo
zlokalizowanego pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, a nieprzekraczalną linią zabudowy pod
warunkiem nie zmniejszania odległości od linii rozgraniczającej drogi; rozbudowa tego budynku w
zasięgu zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych jest możliwe jedynie pod
warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości poniżej poziomu
ustalonego w przepisach odrębnych bądź zwiększających odporność budynku na te zagrożenia i
uciążliwości, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego
użytkowania, określony w przepisach odrębnych;
5) realizacja urządzeń i innych środków zmniejszających zakres uciążliwości ruchu drogowego
staraniem i kosztem inwestora;
6) zabudowa w obszarze pasa technicznego pod napowietrzną linią elektroenergetyczną SN 15kV jest
możliwa pod warunkiem spełnienia wymagań obowiązujących przepisów i uzgodnienia z zarządcą
sieci,
7) w zależności od potrzeb na terenie wyznaczonym pod zainwestowanie realizacja wolno stojącej
stacji transformatorowej; granice lokalizacji stacji mają charakter orientacyjny;
8) nieprzekraczalną linę zabudowy ustala się na 15,0 metrów od krawędzi jezdni dróg gminnych;
9) obsługa komunikacyjna z dróg gminnych KDG 105113 L oraz z KDG 105114 L, za wyjątkiem
działki o numerze ewidencyjnym 1093/3, dla której przewiduje się obsługę komunikacyjną na
warunkach dotychczasowych oraz działek oznaczonych numerami 1093/1 i 1093/2 obsługiwanych z
drogi wojewódzkiej KDW 829;
10) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdział II)


Zapraszam na prezentację
Remigiusz Baran
514-807-941

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Symbol1832/BNK/OGS
Rodzaj nieruchomościDZIAŁKA
Rodzaj transakcjiSPRZEDAŻ
StatusAKTUALNA
Nieruchomość dostępna od09.02.2022
Cena cena w innych walutach 130 000 PLN
Stara cena135 000 PLN
Cena za m230 PLN
Cena negocjowana
KrajPOLSKA
WojewództwoLUBELSKIE
Powiatłęczyński
GminaSpiczyn
MiejscowośćJawidz
Kod pocztowy21-077
Położenie działkiTEREN PŁASKI
Wygląd działkiPUSTA
Możliwa zabudowaWOLNOSTOJĄCA
Powierzchnia działki4 377 m²
Szerokość działki (mb.)23
Długość działki (mb.)156
Kształt działkiPROSTOKĄT
Rodzaj działkiBUDOWLANA
Forma własności działkiWŁASNOŚĆ
Udział w działceCAŁOŚĆ
Droga dojazdowaASFALTOWA
Rodzaj nawierzchniUTWARDZONA - SZUTROWA
Uciążliwość okolicyCICHE
Czy jest KW
Warunki gruntoweDOBRE
Symbol1832/BNK/OGS
Rodzaj nieruchomościDZIAŁKA
Rodzaj transakcjiSPRZEDAŻ
StatusAKTUALNA
Nieruchomość dostępna od09.02.2022
Cena cena w innych walutach 130 000 PLN
Stara cena135 000 PLN
Cena za m230 PLN
Cena negocjowana
KrajPOLSKA
WojewództwoLUBELSKIE
Powiatłęczyński
GminaSpiczyn
MiejscowośćJawidz
Kod pocztowy21-077
Położenie działkiTEREN PŁASKI
Wygląd działkiPUSTA
Możliwa zabudowaWOLNOSTOJĄCA
Powierzchnia działki4 377 m²
Szerokość działki (mb.)23
Długość działki (mb.)156
Kształt działkiPROSTOKĄT
Rodzaj działkiBUDOWLANA
Forma własności działkiWŁASNOŚĆ
Udział w działceCAŁOŚĆ
Droga dojazdowaASFALTOWA
Rodzaj nawierzchniUTWARDZONA - SZUTROWA
Uciążliwość okolicyCICHE
Czy jest KW
Warunki gruntoweDOBRE

Doradca odpowiedzialny za ofertę

Remigiusz Baran

Zapytaj o ofertę