81 584 71 26 - Lublin, biuro@bnkwadrat.pl język polskijęzyk angielski facebook
(Symbol 1530/BNK/OGS) DZIAŁKA na SPRZEDAŻDębówka, Cena: 288 000zł
18 arów - Dębówka CENA DO NEGOCJACJI!!!
Sprzedam działkę o powierzchni 1800 m2 ( szerokość 28 m). Położoną w Dębówce gmina Jastków.

Wymiary: szerokość 28 m, długość 68 m

Działka z dostępem z gminnej drogi asfaltowej oraz prywatnej 5m drogi dojazdowej (udziały w cenie nieruchomości).

Możliwość dokupienia działki sąsiadującej.


Działka oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania symbolem MR - mieszkalnictwo rolnicze z dopuszczeniem do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN. 

MR - mieszkalnictwo rolnicze - o ustaleniach:
1) dopuszcza się podział na nowowydzielane działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1800 m² w granicach terenu MR;
2) minimalną szerokość nowowydzielanej działki ustala się na 25 metrów;
3) dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 20% powierzchni działki;
4) niezbędne jest zapewnienie zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;
5) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:
a) wysokość do 2 kondygnacji, z których drugą może stanowić poddasze użytkowe,
b) wysokość kalenicy do 11 metrów liczona od najniższego punktu terenu w obrysie budynku,
6) w istniejącej zabudowie zagrodowej:
a) dopuszcza się uzupełnienie zabudowy i remonty kapitalne budynków,
b) dopuszcza się w granicach siedliska realizację domu mieszkalnego dla członków rodziny rolnika,
c) dopuszcza się przeznaczanie siedlisk rolniczych na cele mieszkalnictwa niskiego, letniskowego lub pensjonatowego wg warunków jak dla przyjętej funkcji terenu;
d) wprowadza się obowiązek przekształcania charakteru bryły budynku oraz nasadzania zieleni, podnoszących walory estetyczne, w trakcie modernizacji i zmiany funkcji obiektów;
7) dopuszcza się lokalizowanie obiektów usługowych, a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych zakazując realizacji obiektów o uciążliwości przekraczającej granice działki dysponenta obiektu;
8) wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 30 metrów od ściany lasu lub alei zabytkowych;
9) obowiązuje nasadzanie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich;
10)dopuszcza się nadto lokalizację:
a) zabudowy letniskowej (ML),
b) zabudowy mieszkaniowej niskiej (MN),
c) obiektów usług komercyjnych (UC),
d) obiektów usług publicznych (UP),
e) wyodrębnienia terenów zieleni publicznej (ZP, ZI),
f) urządzeń sportowych (US),
g) urządzeń infrastruktury technicznej,
h) urządzeń komunikacyjnych, za wyjątkiem obiektów usług technicznych i stacji paliw;
11) obiekty i urządzenia o których mowa w punkcie 10 można lokalizować pod warunkiem:
a) że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenia przeznaczenia podstawowego,
b) nie naruszania ustaleń dla wiodącej funkcji terenu,
c) wyklucza się lokalizację usług uciążliwych i szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi lub mogących pogorszyć stan środowiska,
d) zachowania warunków jak dla ustaleń wybranej funkcji terenu,
e) zwarty obszar terenów zainwestowania nie może przekroczyć powierzchni: – 0,50 ha na gruntach I do III klasy bonitacyjnej gleb, – 1,00 ha na gruntach IV klasy bonitacyjnej gleb organicznych, przy braku zgody na wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
12) ustala się dla nowych obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi linię zabudowy 90 metrów od krawędzi jezdni dróg ekspresowych wyznaczonych graficznie na rysunku planu.

Prąd znajduje się na działce.
Gaz i woda jest w sąsiedztwie.
Kanalizacja w planie inwestycji gminy.

Grunt położony w odległości niecałego kilometra od granic Lublina.

Zapraszam na prezentację.

Malwina Janecka
tel: 690 470 275

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Symbol1530/BNK/OGS
Rodzaj nieruchomościDZIAŁKA
Rodzaj transakcjiSPRZEDAŻ
StatusAKTUALNA
Rodzaj rynkuWTÓRNY
Cena cena w innych walutach 288 000 PLN
Cena za m2160 PLN
Cena negocjowana
KrajPOLSKA
Województwolubelskie
Powiatlubelski
GminaJastków
MiejscowośćDębówka
Kod pocztowy20-823
Położenie działkiTEREN PŁASKI
Wygląd działkiPUSTA
Możliwa zabudowaWOLNOSTOJĄCA
PołożeniePOD MIASTEM
Powierzchnia działki1 800 m2
Szerokość działki (mb.)28
Długość działki (mb.)64
Kształt działkiPROSTOKĄT
Zagospodarowanie działkiKRZEWY I DRZEWA
Rodzaj działkiBUDOWLANA
Forma własności działkiWŁASNOŚĆ
Udział w działceCAŁOŚĆ
Droga dojazdowaCICHA ULICA
Rodzaj nawierzchniASFALTOWA - KOSTKA
Dostępne sieciprąd
Energia elektryczna
Czy jest KW
Za co opłaty dodatkowePODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Symbol1530/BNK/OGS
Rodzaj nieruchomościDZIAŁKA
Rodzaj transakcjiSPRZEDAŻ
StatusAKTUALNA
Rodzaj rynkuWTÓRNY
Cena cena w innych walutach 288 000 PLN
Cena za m2160 PLN
Cena negocjowana
KrajPOLSKA
Województwolubelskie
Powiatlubelski
GminaJastków
MiejscowośćDębówka
Kod pocztowy20-823
Położenie działkiTEREN PŁASKI
Wygląd działkiPUSTA
Możliwa zabudowaWOLNOSTOJĄCA
PołożeniePOD MIASTEM
Powierzchnia działki1 800 m2
Szerokość działki (mb.)28
Długość działki (mb.)64
Kształt działkiPROSTOKĄT
Zagospodarowanie działkiKRZEWY I DRZEWA
Rodzaj działkiBUDOWLANA
Forma własności działkiWŁASNOŚĆ
Udział w działceCAŁOŚĆ
Droga dojazdowaCICHA ULICA
Rodzaj nawierzchniASFALTOWA - KOSTKA
Dostępne sieciprąd
Energia elektryczna
Czy jest KW
Za co opłaty dodatkowePODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Doradca odpowiedzialny za ofertę

Malwina Janecka

Zapytaj o ofertę