81 584 71 26, 730 836 473, biuro@bnkwadrat.pl język polskijęzyk angielski facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofertoferty nieruchomości

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Motycz,

269 000 | 3583 m2
nr oferty: 1068/BNK/OGS

Mamy dla Państwa do zaoferowania działkę o powierzchni 35,83 arów znajdującą się w miejscowości Motycz usytuowana w okolicy nowych domów. Działka ma kształt prostokąta o wymiarach 53 m x 68 m. Media: prąd, gaz, woda w odległości do 100 m od granicy działki. Warunki zabudowy do danej nieruchomości są następujące: Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 4 metrów od granicy działki, drogi wewnętrznej. Powierzchnia nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki wynosi 10%. Udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 50%. Parametry dla budynku mieszkalnego: Szerokość elewacji frontowej - od 13 m do 18 m. Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej , jej gzymsu, attyki, okapu dachu wyznaczona jest od 2,5 m do 6,5 m. Wysokość kalenicy - od 7 m do 10 m Ilość kondygnacji nadziemnych - max. 2 kondygnacje Dach wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej nie mniejszym niż 25 stopni i nie większej 45 stopni. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: Woda - z sieci wodociągowej, a w przypadku braku podłączenia do wodociągów się budowę studni. Energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej. Zaopatrzenie w energię cieplną - z indywidualnej kotłowni Gaz - instalacji zbiornikowej na gaz lub z sieci gazowej Odprowadzenie ścieków bytowych - do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe lub do przydomowej oczyszczalni ścieków. Zapraszamy na prezentacje.